Snel geld verdienen? Leer hier vanuit huis online geld te verdienen

2
Snel geld verdienen? Leer hier vanuit huis online geld te verdienen
Snel geld verdienen? Leer hier vanuit huis online geld te verdienen

Op deze Blog kun je op een snelle manier leren hoe je geld kunt verdienen op internet. Binnen een week is het al mogelijk geld te verdienen met een aantal eenvoudige stappen te volgen.

Je hebt enige kennis nodig om een start te kunnen maken en een kleine investering in een domeinnaam en hosting. Verder is het geen rocketsience om te starten op internet. Geld verdien je door het toepassen van Affiliate Marketing.

Affiliate Marketing

Affiliate Marketing is Jip en Janneke taal, het verkopen van producten van anderen, zoals fabrikanten via jou website. Jij plaats voor deze adverteerders, advertenties op jouw website of blog. Als er iemand iets via die banner koopt, krijg jij provisie. Het is ook mogelijk dat je betaald krijgt door dat je iemand via een banner naar een andere website stuurt. Een voorbeeld hiervan is adsense van Google.

Verder moet je een website gaan maken, hiervoor heb je een domeinnaam en hosting nodig, voor minder dan €12,50 kun je al starten. Het maken is niet moeilijk, dit is een paar clicken met de muis en je hebt een website. Maar nu moet je ook zorgen dat er informatie op deze website terecht komt. Dit kan bijvoorbeeld dat jij een dagboek bijhoudt, waarin je alles schrijft wat je meemaakt. Wat je mee maakt moet wel interessant voor de lezer. Als bijvoorbeeld trouw wedstrijden van voetbal, bezoekt, kun je de sfeer beschrijven en de wedstrijd. En je kunt de foto’s die jij gemaakt hebt gebruiken als illustratie. Na een wedstrijd zoeken mensen altijd na een nabeschouwing en die kun jij leveren.

Wat je verder moet doen is het eboekje Affiliate Marketing Wiebe van Jager lezen, hier staat op eenvoudige wijze in hoe affiliate marketing werkt. Het is enigszins gedateerd, maar hoe het werkt wordt goed uitgelegd.

Als je een dagboekvorm niets vind, kun je een website gaan schrijven over het onderwerp dat jij interessant vind en echt jou ding is. Het enige wat je moet doen, is hier een soort van profielwerkstuk over schrijven en dit online gaan zetten. Misschien heb je nog een oud werkstuk in de kast leggen en hoef je enkel maar dit te updaten. Eén van mijn volgende berichten gaat over het schrijven van een profielwerkstuk.

Als je geïnteresseerd schrijf je dan in op onze nieuwsbrief en blijf deze website volgen.

 

 

Futurenet wordt een online plaag

4
Futurenet wordt een online plaag
Futurenet wordt een online plaag

Ik krijg wederom mails of ik mij wil aansluiten bij Futurenet van zgn internet marketeer. Het zou een buiten kansje zijn om hiermee snel geld mee te verdienen. Via Facebook wordt ik hiermee ook al lastig gevallen. Wanneer stopt dit een keer, met 10x klikken per dag en een investering van €450 zou mij aan het einde van het jaar €1250 opleveren. Makkelijk verdient, schreef deze internet marketeer. Ik kon hem bellen via Skype en hij kan mij helpen en ondersteunen, want ik was tenslotte bijna “iemand van zijn team”.

Ik ben met deze man via Skype een gesprek gevoerd en proberen uit te leggen dat hij aan het verkeerde adres was, dat wij geen team vormen en vooral geen vrienden zijn. Op mijn vragen, hoe ze aan het geld kwamen om mij straks uit te betalen, liep hij vast. Hij probeerde wel een mooi antwoord te geven, dat dit kwam van de leden en van bedrijven.

Welke bedrijven, dit waren grote multinationals, bekende bankiers en investeerders. Ik vroeg aan hem, geef eens een voorbeeld van een bekende investeerder en hij noemde zonder blikken of blozen, de AMRO bank en de ING. Volgens hem niet de meest minste.

Op mijn vraag of hij dit mail wilde zetten, namens Future Net, maakte hem heel erg voorzichtig en hij wilde het gesprek beëindigen. Prima, was mijn antwoord, maar heb je bezwaar dat ik dit Skype gesprek op YouTube zet, werd hij heel boos. Hij vond dat zijn privacy in het geding was. Op mijn opmerking, je spreek toch namens Futurenet en je hebt toch niets te verbergen, zou hij het e.a. op papier zetten.

Tja als doorvraagt dan blijkt Futurnet niet zo’n wonderconcept te zijn. Mijn advies is blijf, daar ver vandaan en investeer hier niet in, ook wordt dit gepromoot door je beste vriend of aardige neef, nicht, tante, oom, zus of broer.

Refertes

 1. Is Futurenet wel betrouwbaar
 2. Ervaring met FutureNet
 3. futurenet ervaringen
 4. Nee dank je, ik wil niet makkelijk geld verdienen #Futurenet

Als je geïnteresseerd bent in geld verdienen op internet, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief en blijf onze website volgen.

Multi-level marketing (MLM)

0
Vrijwel altijd opereren MLM-deelnemers volledig op een freelancebasis, wat inhoudt dat ze niet in een arbeidsrechtelijke dienstbetrekking staan tot het moederbedrijf, de fabrikant of leverancier. De deelnemers zijn dus zelfstandige ondernemers en geen werknemers van het bedrijf. De top van de onderneming draagt geen (juridische) verantwoording voor de lagere niveaus.
Vrijwel altijd opereren MLM-deelnemers volledig op een freelancebasis, wat inhoudt dat ze niet in een arbeidsrechtelijke dienstbetrekking staan tot het moederbedrijf, de fabrikant of leverancier. De deelnemers zijn dus zelfstandige ondernemers en geen werknemers van het bedrijf. De top van de onderneming draagt geen (juridische) verantwoording voor de lagere niveaus.

Multi-level marketing (MLM), ook wel bekend als netwerkmarketing, relatiemarketing of teammarketing is een zakenmodel waarbij diensten of producten verkocht worden door middel van een gelaagd systeem van vertegenwoordigers of distributeurs, die ook wel (verkoop)consultants genoemd worden. Vaak gaat de gelaagde structuur gepaard met vooraf gestelde niveaus of levels, met vooraf gestelde kwantumkortingen. Het niveau wordt bepaald door de grootte van de gerealiseerde omzet. De omzet van een individuele vertegenwoordiger kan groeien door meer te verkopen aan eindgebruikers, of door meer wederverkopers aan zich te binden. Doordat deze wederverkopers op hun beurt ook weer wederverkopers aan zich kunnen binden ontstaat een gelaagd netwerk. Deze netwerksystemen kunnen in meerdere vormen worden toegepast door een fabrikant of leverancier. Zo zijn er unilevel-, binaire, single-level- en matrixsystemen.

Vrijwel altijd opereren MLM-deelnemers volledig op een freelancebasis, wat inhoudt dat ze niet in een arbeidsrechtelijke dienstbetrekking staan tot het moederbedrijf, de fabrikant of leverancier. De deelnemers zijn dus zelfstandige ondernemers en geen werknemers van het bedrijf. De top van de onderneming draagt geen (juridische) verantwoording voor de lagere niveaus.

Zo kan op goedkope wijze een groot distributienetwerk opgebouwd worden waarbij de markt dieper gepenetreerd wordt door de werking van mond-tot-mondreclame. Omdat de distributeurs vaak aan vrienden, kennissen of bekenden verkopen genieten ze meer vertrouwen dan in een gewone winkelsituatie. Een nadeel van deze vorm van verkopen voor het moederbedrijf is dat er minder controle over het verkoopproces kan worden uitgeoefend.

Investering en beloning

De distributeurs of consultants betalen bij de meeste moederbedrijven inschrijfgeld, vaak in de vorm van de aankoop van een beginnerspakket, een hoeveelheid producten voor eigen gebruik. Jaarlijks wordt er meestal nog een verlengingsbijdrage betaald, waardoor inactieve deelnemers administratief uit het netwerk kunnen worden verwijderd. Verder kopen de distributeurs voor eigen rekening promotiemateriaal zoals folders, demonstratiemateriaal, advertentiemiddelen. Cursussen die verzorgd worden door de moederbedrijven zijn meestal kosteloos. Bij de door de deelnemers onderling georganiseerde cursussen en motivatiebijeenkomsten wordt meestal een bijdrage betaald voor de onkosten zoals zaalhuur. Daarnaast worden door deelnemers uit hogere niveaus ook vaak motiverende boeken, cassettebanden en CD’s verkocht. De verplichte afname bij deze zogenaamde tools business wordt als oneerlijk beschouwd.
Beloning vindt plaats op provisiebasis of door middel van bonussen bij verkoop. Doordat verkoop aan eindgebruikers of kleinere wederverkopers voor een hoger bedrag geschiedt dan de eigen inkoopprijs, kan de distributeur een marge realiseren. Soms worden distributeurs ook direct beloond voor werving van nieuwe distributeurs, maar doorgaans zal er slechts beloning volgen doordat de nieuwe distributeur meer verkoop genereert.

MLM en piramidespelen

Multi-level marketing is te vergelijken met (in Nederland verboden) piramidespelen. In een uitspraak van de Hoge Raad in februari 2005, met betrekking tot illegale piramidesystemen, werd het volgende daarover gezegd:

Naast het piramidespel zoals hierboven uiteengezet, bestaan er verkoopmethoden die in bepaalde opzichten gelijkenis vertonen met piramidespelen. Deze verkoopmethoden zijn bekend onder de naam “multilevelmarketing” of “netwerkmarketing”. Deze verkoopmethoden of vorm van marketing vallen niet onder de definitie van het begrip piramidespel en zijn derhalve niet verboden onder het regime van de Wet op de kansspelen. Bij deze vorm van marketing verwerft de koper van een product het recht om zelf ook bepaalde producten te verkopen waarmee hij een bonus, een provisie of een percentage van de omzet kan verwerven. Hetzelfde geldt voor de opvolgende kopers. Qua structuur vertoont multilevel marketing gelijkenis met een piramidespel. Het doel van deze vorm van marketing is echter wezenlijk anders dan het doel van een piramidespel. Multilevel marketing is een verkoopmethode. Een te verwerven voordeel in de vorm van een bonus, provisie of omzetpercentage dient om de verkoop van de betreffende producten te bevorderen en vormt derhalve onderdeel van het verkoopsysteem.

Bij multilevel marketing is geen sprake van het betalen van een bepaald bedrag uitsluitend teneinde het recht tot deelname aan een organisatie of het recht tot het werven van nieuwe deelnemers/kopers te verkrijgen, maar staat de verkoop van producten centraal. De deelnemer koopt producten in voor een reële prijs, teneinde ze met winst te verkopen. In tegenstelling tot bij een piramidespel is er sprake van consumentenkoop in de zin van artikel 7:1 BW. De afnemer betaalt niet voor deelname, maar voor het product. De afnemers die geen producten willen of kunnen verkopen worden derhalve niet benadeeld.
Gezien het bovenstaande is er geen reden multilevel marketing te verbieden zolang het gebruikt wordt als een methode om producten te verkopen.

Op vragen van de Tweede Kamer naar aanleiding van de memorie van toelichting aangaande multi-level marketing antwoordde de minister:

Op het moment dat een deelnemer aan een piramidespel geld inlegt, verwerft hij geen voordeel, doch slechts de kans op voordeel in de toekomst. Dat mogelijkerwijs te behalen voordeel is echter afhankelijk van de inleg door latere deelnemers. Is er echter sprake van de verkoop van producten tegen een reële prijs, dan is er geen sprake van een piramidespel.

In een uitspraak van de Hoge Raad in februari 2005, met betrekking tot illegale piramidesystemen en multi-level marketing heeft de Hoge Raad deze lijn gevolgd en bevestigd.

Met andere woorden: het verschil tussen een illegaal piramidespel en een legale multi-level-marketingorganisatie is dat bij een piramidespel de nadruk ligt op het werven van nieuwe leden/verkopers/consultants/distributeurs. In een legaal MLM-systeem worden er commissies verdiend op de verkoop van producten of de diensten aan een eindconsument. Er kan geen geld worden verdiend op alleen maar het “inschrijven” van potentiële distributeurs of consultants. Wel worden er commissies verdiend over de omzet van de aangeworven distributeurs of consultants. Het begrip reële prijs is daarbij cruciaal in de beoordeling van een en ander.

Dit betekent dat multi-level-marketingorganisaties en deelnemers duidelijk moeten kunnen maken dat de kosten die zij in rekening brengen aan deelnemers die direct of indirect voor hen verkopen redelijk zijn. In de praktijk ontbreekt die transparantie echter nogal eens

Controverses en kritiek

Ondanks dit onderscheid bestaat er kritiek op multi-level marketing. Vaak vindt werving plaats op bijeenkomsten waarbij de deelnemer van tevoren niets te horen krijgt (“Ik weet iets gaafs, kom je dan-en-dan naar de die-en-die plaats in Nederland?”). Daar wordt vaak onterecht de indruk gewekt dat je er snel rijk mee kunt worden, en dat je, wanneer je genoeg anderen hebt aangeworven, niets meer hoeft te doen. Veel deelnemers komen bedrogen uit, hoewel anderen beweren dat je er wel hard voor moet werken en niet iedereen dat doet. Ook wordt wel eens over het hoofd gezien dat een eigen bedrijf veel verplichtingen kent en dat het vaak betekent dat er in de weekends en avonden moet worden doorgewerkt. In veel gevallen ontstaat de structurele winst pas na zes tot twaalf maanden hard werken, en behalen slechts een paar geluksvogels inkomens van 3500 euro per maand of meer.

Aan de beginnende distributeurs worden gouden bergen voorgespiegeld, maar er wordt niet bij verteld dat de meeste distributeurs aan het einde van het jaar niets hebben verdiend terwijl ze wel vaak kosten hebben gemaakt. Het leger van onderliggende distributeurs-lagen doet in principe al het verkoopwerk, verdient zelf praktisch niets, en een groot percentage distributeurs scheidt er in de loop van de tijd mee uit om te worden vervangen door nieuwe distributeurs.

Er bestaan websites als Mlmsurvivor.com die uitgebreid uit de doeken doen hoezeer de top van het multi-level-marketingbedrijf voordeel trekt uit de arbeid van de distributeurs van de onderliggende lagen, en dat praktisch iedereen de organisaties na enige tijd hard werken zonder een cent moet verlaten. In de Verenigde Staten is deze vorm van distributeurenuitbuiting uitgevonden, en zijn er ook veel meer mensen door benadeeld dan in Nederland. Dat is te zien op Falseprofits.com, waar een expert zelfs voorlichting geeft in China en Sri Lanka.

Soms worden er dure producten verkocht, of worden er aan de producten ten onrechte geneeskundige krachten toegeschreven. Veel magneetsieraden, ‘helende zalfjes’, potentiepillen en andere dubieuze producten in deze categorie worden via multi-level-marketingstructuren verkocht. Soms worden distributeurs bovendien verplicht betaalde cursussen van het moederbedrijf te volgen, of moeten ze goederen inkopen waarvan het onzeker is of ze die wel kwijt kunnen raken.

MLM en traditionele inkomsten

Het opstarten van een traditionele onderneming vereist over het algemeen meer inleg van vermogen dan het starten in een multi-level marketing, al is dat sterk afhankelijk van de branche waarin men zich begeeft. Bijvoorbeeld, een getalenteerd programmeur kan zijn of haar eigen softwareonderneming starten met slechts een inschrijving bij de Kamer van Koophandel voor +/-50 euro. Ook de inlegtarieven binnen multi-level marketing fluctueren sterk, van minder dan 100 euro tot enkele duizenden euro’s. Voor een traditionele onderneming geldt doorgaans dat het break-even point wordt bereikt na zo’n 3-5 jaar, met andere woorden: de eerste 3-5 jaar wordt nog geen winst gemaakt. Bij ondernemen via multi-level marketing kan dit punt sneller bereikt worden, maar de meeste deelnemers zullen dit punt nooit bereiken. Daartegenover heeft het faillissement van een traditionele onderneming, afhankelijk van de rechtsvorm, mogelijk grotere financiële consequenties voor de ondernemer.

Verkopers in de detailhandel werken doorgaans in loondienst, en hun persoonlijke inzet heeft meestal geen directe invloed op de hoogte van hun inkomen (reguliere salarisverhogingen wegens goede prestaties daargelaten). In veel andere bedrijfstakken is het gebruikelijk om het vaste salaris uit te breiden met prestatiebonussen afhankelijk van de behaalde verkoopresultaten. Bovendien profiteren deze werknemers van een vast salaris, belastingafdracht door de werkgever, CAO-afspraken, collectieve verzekeringen etc. Bij ondernemen via een MLM-structuur is elke verkoper in feite zijn eigen eenmanszaak, waardoor deze zaken allemaal afzonderlijk (en op kosten van de ondernemer zelf) dienen te worden geregeld. Daarnaast kunnen deze ondernemers geen aanspraak maken op vakantiedagen of -geld, hebben zij geen gegarandeerd inkomen bij ziekte en is er geen pensioenopbouw geregeld. Het vaste salaris is vervangen door een onzekere arbeidstoekomst met onzekere pensioensopbouw.

bron wikipedia.nl

Public Domain

0
Books in library concept for education, literature and reading

Publiek domein is een gangbare benaming voor de status van werken, zoals  programmatuur, teksten, beelden en geluidsopnamen, die geheel vrij zijn van auteursrechten.

Het auteursrecht bepaalt dat een werk niet door anderen mag worden veranderd of opnieuw worden gepubliceerd zonder expliciete toestemming van de auteur(s). De meeste werken vallen door het maken automatisch onder het auteursrecht, ook als de auteur dit niet expliciet opeist. Zulke werken komen in het publiek domein als de auteursrechten erop verlopen.

Als een werk vrij van auteursrechten is, betekent dat niet dat op dat werk gebaseerde werken dat ook zijn. Een vertaling bijvoorbeeld, of een in nieuwe spelling overgebrachte editie, of een nieuw geredigeerde uitgave van bladmuziek, wordt beschouwd als een werk op zichzelf, met eigen auteursrechten.

Tegenwoordig verlopen de auteursrechten in Europa 70 jaar na de dood van de maker, of – als de maker niet is aangeduid of slechts een instelling, bedrijf of organisatie als maker is aangeduid – 70 jaar na rechtmatige publicatie van het werk. Voorheen was deze periode korter. In andere landen kunnen andere termijnen gehanteerd worden, meestal tussen 50 en 70 jaar na de dood van maker. De Conventie van Bern uit 1886, waaraan 160 landen deelnemen, regelt een termijn van minstens 50 jaar. Nederland trad in 1912 tot deze Conventie toe.

Sommige werken zijn op het moment van vervaardiging al in het publieke domein, bijvoorbeeld alle publicaties van de Amerikaanse federale overheid, zoals The World Factbook van de CIA. Bovendien was het tot 1989 in de Amerikaanse wetgeving zo, dat alle werken waarvan het auteursrecht niet expliciet werd opgeëist, automatisch in het publieke domein terechtkwamen.

Veel auteurs publiceren werk met de expliciete verklaring dat ze het werk in het publiek domein plaatsen. Het is niet duidelijk of dit juridisch wel mogelijk is. (Dit terwijl het voor 1989 in de Verenigde Staten juist heel eenvoudig was.) Niet overal in de wereld is het mogelijk of eenvoudig om een werk in het publieke domein te plaatsen, dan is een CC0-licentie een mogelijkheid.

Daarom is het gebruikelijk geworden om werken te publiceren met een licentie die hergebruik en wijziging expliciet toestaat, waarbij de voorwaarden expliciet genoemd worden. Een voorbeeld van zo’n licentie is de GFDL, waaronder alle tekst in Wikipedia wordt uitgegeven; de auteurs gaan bij het schrijven van hun bijdragen met die voorwaarden expliciet akkoord. Andere voorbeelden zijn de Creative Commons-licenties. De Naamsvermelding/Gelijk delen licentie wordt veel gebruikt voor afbeeldingen in Wikipedia. Het publiceren van werken onder een vrije licentie (behalve CC0) maakt een werk wel vrij maar geen publiek domein.

Het claimen van auteursrechten op werk dat zich in het publieke domein bevindt wordt copyfraud genoemd.

Website en hosting

0
Online shopping website with product pictures and price in a browser window, collage and paper cut composition
Online shopping website with product pictures and price in a browser window, collage and paper cut composition

Een website is een verzameling samenhangende webpagina’s met gegevens, zoals tekst, afbeeldingen of video’s, die opgeslagen worden of in het gebruikte jargon gehost (= letterlijk: ‘geherbergd, onderdak geboden’). De website is vervolgens op een of meerdere webservers gezet en is (meestal) opvraagbaar gemaakt via internet. (bron wikipedia.nl)

Wat heb je nodig voor een website?

 1. Domain
 2. Hosting

Als je besluit een website te nemen moet je zo goedkoop mogelijk een contract afsluiten van bedrijf dat website host. Daarnaast moet je een goedkope domeinnaam registeren.

Om risico te spreiden gebruik om mijn websites te hosten maak ik gebruik van meerdere bedrijven.

Ik maak veelvuldig gebruik van Versio. De kosten voor het hosten bij Versio bedragen € 0,50 (Exclusief BTW) per maand. Hiervoor kun je maximaal 25 website hosten. Je hebt de beschikking over 1500 MB opslag ruimte en 20 GB verkeer. Een gemiddelde WordPress kost +/- 25MB opslag en een forum zoals SMF 250 MB opslag. Upgraden naar een ander hostingpakket is altijd mogelijk.

Voorbeeld ik registreer een domeinnaam van 2,95 (eerste jaar)en de kosten van hosting zijn 0 euro. Ik probeer dit domein winstgevend te maken binnen een jaar. Ik bouw de website op, plaats er relevante advertenties op, promote mijn website. Na een jaar maak ik de balans op. Mijn belangrijkste criterium is, wat brengt mij dit domein op aan inkomsten. Als de website een opbrengt heeft van 30 euro per jaar en het onderhoud is minimaal, verleng ik het domein met een jaar. De instandhouding van een domeinnaam kost +/- 15 euro per jaar. Via deze manier heb ik in 12 jaar tijd een bestand opgebouwd van 90 websites. Als een domeinnaam of website minder als 15 euro opbrengt dan verleng ik deze niet. Als een domeinnaam meer als 15 euro opbrengt maar het onderhoud is te groot is, verleng ik deze niet.

Dit zijn een aantal simple regels die er voor zorgen dat ik geen websites beheer waarvan de kosten te hoog zijn.

Let op niet alle websites die je start zullen winstgevend zijn. Voor dat ik een website start doe ik een klein onderzoek via google adwords of er vraag is naar de website die wil ga starten. Als er maar 100 zoekopdrachten per maand voor zijn, dan begin ik er niet aan. Als er 3000 zoek opdracht per maand zij, heeft jou website een potentie van maximaal 30 organische bezoekers per dag. Van deze 30 bezoekers klikt ongeveer 0,22 % op een banner. Dus aantal kliks is per maand is maximaal (3000 * 0,22) 6,6.

Inhoudsopgave

Domeinen

Een domeinnaam (of, afgekort, ‘domein’) is een naam in het Domain Name System (DNS), het naamgevingssysteem op internet waarmee netwerken, computers, webservers, mailservers en andere toepassingen worden geïdentificeerd. Deze naam verwijst naar een computeradres dat uit nummers bestaat. Het DNS functioneert als het telefoonboek van het computernetwerk. De vertaling van de naam naar het betreffende nummer geschiedt middels DNS-servers, alle verdere datacommunicatie tussen computers maakt gebruik van dat nummer.

De verschillende delen van een domein(naam) worden van elkaar gescheiden door punten. Een voorbeeld van een domein(naam) is wikipedia.org. Een domeinnaam moet bestaan uit twee of meer tekens. De combinatie mag bestaan uit de letters a tot en met z, eventueel aangevuld met cijfers 0 tot en met 9 of een streepje -. Sinds enkele jaren kunnen domeinnamen ogenschijnlijk ook diakritische en andere tekens bevatten. Hierbij gaat het echter om door middel van punycode-gecodeerde tekens die uiteindelijk toch uitsluitend uit een reeks van bovengenoemde tekens bestaan.

Het achterste gedeelte in het bovenstaande voorbeeld is .org. Dit is een generic top level domain (gTLD). Een gTLD is, naast een ccTLD, een van de twee soorten TLD’s. TLD’s geven meestal het type of het land van de website weer.

Zowel particuliere personen als bedrijven mogen een domeinnaam als combinatie van een naam met een TLD registreren.

De meeste TLD’s maken gebruik van een registry-registrar-model. De TLD-operator (registry) verleent hierbij de mogelijkheid aan diverse bedrijven (de registrars) om wijzigingen in het TLD aan te maken. Een registrar kan nieuwe domeinnamen aanvragen en de Whois-informatie en nameservers van de domeinnamen bepalen. Deze opzet heeft het voordeel dat de domeinhouders (vaak miljoenen bij bekende TLD’s) niet direct zaken hoeven te doen met de TLD-operators. Een registrar betaalt voor het recht om domeinnamen te registreren meestal een vast periodiek bedrag plus een bedrag per domeinnaam.

Probeer altijd een zo goedkoop mogelijke domeinnaam aan te schaffen. Ik werk altijd met goedkope domeinnamen, soms is er een aktie waarbij je voor 1 euro een domeinnaan kan registeren. Hieraan koppel ik een goedkope hostingprogramma of ik of er ergens bij een van mijn providers nog ruimte is om een domein aan toe te voegen. Voor 1 euro heb ik dan een website. Belangrijk is het om deze zo snel mogelijk online te brengen. De investering van 1 euro verdien altijd terug, door het plaatsen van advertenties van bijvoorbeeld google of een affilate programma. Als de website meer als 15 euro opbrengt is deze voor mij levensvatbaar. Brengt hij minder op, dan laat ik vervallen.

Bij onderstaande bedrijven neem ik regelmatig diensten af, zoals het registeren van een domeinnaam. Voor het hosten van de website zoek ik meestal een ander bedrijf. Door het combineren van verschillende diensten bespaar ik geld. Ik ben zo in staat een project te realiseren tegen minimale kosten. Als internet ondernemer moet je echt je kosten in de gaten houden.

Versio

Bij Versio registreer ik regelmatig een *.nl *.info en *.com naam. De reden hiervoor is dat Versio goedkope domeinen levert. De registratie is goedkoop en de vervolgjaren ook. Tevens heeft Versio goedkope hosting vanaf € 0,50 per maand. (25 domeinen en upgraden is altijd mogelijk.) Steeds meer domeinen en hosting breng ik over Versio, omdat zo de kosten kan verlagen. Want opbrengst min kosten is winst.

Webhosting

Webhosting is een dienst die particulieren of bedrijven ruimte aanbiedt voor het opslaan van informatie, afbeeldingen, of andere inhoud die toegankelijk is via een website. Om snelheid en veiligheid te garanderen en ervoor zorg te dragen dat een webpagina of een website altijd beschikbaar is, worden deze opgeslagen bij een hostingbedrijf.

Soorten webhostingHosting kan onderverdeeld worden in verschillende soorten:

Gratis hosting: meestal met beperkte mogelijkheden. Het draaien van scripts (bijvoorbeeld PHP) en het voeren van een eigen domeinnaam is vaak niet mogelijk. Schijfruimte en bandbreedte zijn meestal ook beperkt. Vaak voegt de hostingfirma reclameboodschappen toe aan elke pagina. Je doet jou werk als het ware voor de hostingfirma.

Shared hosting: hierbij worden meerdere (honderden) websites op dezelfde server geplaatst, met hezelfde IP adres. Voordeel goedkoop, maar langzamer dan een eigen server.

Reseller hosting: bestemd voor wie zelf een webhost wil worden. Voorziet in een hoge schijfruimte en bandbreedte die kan verdeeld worden over alle sites die de gebruiker er wil op plaatsen. Te vergelijken met shared hosting, maar de afnemer heeft meer vrijheid en kan zelf webhosting verkopen. Voordeel goedkoop, maar langzamer dan een eigen server. Het verkopen van webruimte lijkt lucratief, maar het vergt veel werk. Je moet reageren op storingen e.d. Maar als jezelf meerdere websites bezit is dit misschien een uitkomst om zelf afnemer te zijn. Ik zelf maak gebruik van een aantal reseller pakketten.

Virtual Private Server (VPS) hosting: hiermee kan één fysieke server meerdere virtuele servers huisvesten. Elke klant heeft dan beheerder of root-rechten om de server te configureren en gebruikers rechten toe te kennen. De klant kan een VPS ook voor andere toepassingen dan websites gebruiken. Als een virtuele server crasht, dan hebben de andere klanten daar geen last van. Processorcapaciteit en bandbreedte naar de harde schijf worden wel gedeeld door de klanten.

Dedicated hosting: de klant krijgt werkelijk een eigen server (machine). Wel heeft deze zich te houden aan datalimiet en hard schijfruimte.

Managed hosting: de klant krijgt een eigen server (of een gedeelte hier van) maar geeft het beheer en onderhoud hier van uit handen.

Co-located hosting: de klant plaatst een eigen server in de ruimte van de colocatieprovider. Het is vereist om een “19” rack mountable”-server te plaatsen van 1, 2 of 4U (Units) 1U = 1,73 inch hoog = 4,4 cm. Ook hier heeft de klant rekening te houden met datalimiet, maar harde schijven kunnen naar gewenste hoeveelheid worden geplaatst of vervangen door grotere.

Cloud hosting: een nieuwe vorm van hosting op geclusterde (aan elkaar gekoppelde) servers waardoor een grote schaalbaarheid ontstaat. De voordelen zijn betere beschikbaarheid, meer betrouwbaar en hogere snelheid.

Platform

Bij de meeste providers draait de server onder het besturingssysteem Linux, met een Apache-webserver, een MySQL-database en de scripttaal PHP. Deze combinatie heet ook wel LAMP, en is met name populair omdat deze software geen licentiekosten met zich meebrengt. Sommige webserver-toepassingen, zoals Active Server Pages (ASP of ASP.NET) en koppeling naar een Microsoft Access-database zijn meer geschikt voor een Microsoft Windows server, wat echter wel meer licentiekosten met zich meebrengt. Tegenwoordig zijn er ook mogelijkheden om ASP op een Linux-server te gebruiken.

Website Promotie

0
Promotion Product Strategy Marketing Concept
Promotion Product Strategy Marketing Concept

Website promotie is het continue proces van het promoten van een website om meer bezoekers naar zijn website te leiden door een webmaster. De technieken die gebruikt worden zijn de inhoud en kwaliteit van een website, zoekmachine optimalisatie en het aanmelden bij zoekmachines worden gebruikt om meer bezoekers naar een website te krijgen.

Op deze manier maak je reclame voor je website en is min of meer een “must” tegenwoordig. Het is niet zo moeilijk als je zou verwachten en in veel gevallen kost het niets. Je kunt op veel meer manieren gratis je website promoten dan je voor mogelijk houdt. Je kan ook betalen voor bezoekers, d.m.v. Adwords.

Eerlijk is eerlijk de meeste bezoekers van een website komen via google. Als ik de statistieken van mijn website analiseer blijkt dat 95% van de nieuwe bezoekers via google op mijn websites terecht komt. De overige 5% komt via startpagina’s of andere websites naar mijn site. Onderstaand voorbeeld is een van mijn websites, goed voor 300 bezoekers per dag in een nichemarket.

Veel bezoekers zijn terugkerende bezoekers en de nieuwe bezoekers komen voornamelijk via google. Een webmaster moet google koesteren en er zorgvuldig mee omgaan. Google is zeer belangrijk voor een webmaster om bezoekers naar zijn of haar website te krijgen.

Werking van google

Google is een zoekmachine van Google Inc. voor documenten op het World Wide Web, gelanceerd in 1997 door twee promovendi aan de Stanford-universiteit, Larry Page en Sergey Brin. Page en Brin hadden twee jaar gewerkt aan een geavanceerde methode voor het vinden van informatie op internet. Al snel werd Google ‘s werelds populairste zoekmachine. Gebruikers waren tevreden over de zoekresultaten, en over de presentatie ervan: op een rustige pagina, zonder de schreeuwerige advertenties die bij veel andere zoekmachines te zien waren.

De naam is een variant van het woord “googol”. Googol is de aanduiding voor een 1 met honderd nullen (10100). De term weerspiegelt de bedrijfsmissie om alle informatie van de wereld toegankelijk en nuttig te maken.

Inmiddels zijn er Google-versies in verschillende talen, waaronder sinds 2003 ook Nederlands.

Op 5 mei 2010 meldde Google op zijn officiële blog zijn logo te hebben aangepast, dit voor het eerst sinds Sergey Brin het logo in 1999 ontwierp. Ook enkele andere aanpassingen werden doorgevoerd, met betrekking tot het verbeteren van de zoekresultaten.

De basis van de Google zoekmachine is een algoritme met de naam PageRank. In essentie wordt de waarde van een pagina bepaald door het aantal malen dat er naar gelinkt wordt vanaf andere internetpagina’s. Elke verwijzing betekent een stem voor een pagina. Google analyseert ook de pagina die de stem uitbrengt. PageRank werkt met een schaal van 0 tot en met 10.

PageRank wordt gebruikt om de resultaten van een zoekopdracht te rangschikken. Een hoge PageRank betekent niet dat de pagina bij alle zoekopdrachten hoog zal scoren.

Algoritme

Google heeft een aantal algoritmes – circa 200 algoritmes in totaal, waarvan van circa 150 de werking bekend is – om te bepalen welke pagina het eerst in de resultaatlijst wordt genoemd. Belangrijk daarbij is, naast het belang van een zoekterm op de pagina, hoe vaak er naar een pagina gelinkt wordt, vanaf welke pagina’s en met welke tekst.

Omdat veel gebruikers Google gebruiken om pagina’s te vinden, is het voor aanbieders van materiaal nuttig om hoog in Google vermeld te worden. Daarom worden er methoden gebruikt om kunstmatig de ‘pagerank’ van pagina’s op Google te verhogen, bijvoorbeeld door het creëren van ‘fake’ webpagina’s, die slechts dienen om naar andere pagina’s te verwijzen, zodat deze een hogere rang krijgen. Google heeft een aantal malen zijn algoritme aangepast om zo het effect van dergelijke praktijken te verminderen of teniet te doen. Harde uitspraken die de plaats van een webpagina in de resultatenlijst van een zoekopdracht voorspellen zijn erg moeilijk en vaak twijfelachtig. Het exacte algoritme van Google wordt namelijk door de makers geheimgehouden en is voor buitenstaanders niet altijd even gemakkelijk te begrijpen. Niemand weet hoe zwaar PageRank doorweegt in het algoritme: zo had op 28 maart 2005 het Wikipedia-artikel over Westerse wereld een pagerank van 5 op 10. Op dezelfde dag had het Wikipedia-artikel over Westerse cultuur een pagerank van 0 op 10. Toch werd de pagina over Westerse cultuur als eerste in de resultatenlijst opgenomen toen via Google met de zoekterm “Westerse wereld” werd gezocht

De index

Elke zoekopdracht doorzoekt in minder dan een seconde een index die is opgebouwd uit bijna 10 miljard webpagina’s (stand juli 2007). Een groot deel van die pagina’s wordt regelmatig bezocht door de spider van Google, Googlebot genaamd. De spider leest de pagina en slaat de gegevens op in de index. De spider is in staat om hyperlinks te volgen, en kan op die manier een groot deel van het web bezoeken. Volgens Google werd op 25 juli 2008 de mijlpaal van 1 miljard unieke URL’s overschreden.

Techniek

Van meet af aan is er voor gekozen niet te werken met één grote centrale computer, maar met een netwerk van zeer veel relatief goedkope computers. Googles serverpark bestaat naar schatting uit meer dan 450.000 systemen die zijn opgebouwd uit standaard hardwarecomponenten. De computers staan verspreid over allerlei datacentra. Door clusters redundant uit te voeren kunnen defecte machines eenvoudig vervangen worden.

Zoekmachine (SEO) handleiding

0
Zoekmachine (SEO) handleiding
Zoekmachine (SEO) handleiding

Wil je in goed in Google terecht komen, ontkom je er niet aan om je website geschikt te maken dat zoekmachine bots deze bezoeken en volgens indexeren op google of een andere zoekmachine. Waarbij je moet uitgaan van de bezoekers en niet van een zoekmachine bot.

Ongetwijfeld heb jezelf gebruik gemaakt van Google om te onderzoeken hoe je dit moet gaan doen. Misschien heb je net als ik, er boeken over gelezen en wil je dit gaan toepassen op je website.

Zoekmachineoptimalisatie (Engels: search engine optimization of SEO) is een onderdeel van zoekmachinemarketing en kan worden gedefinieerd als het geheel aan activiteiten bedoeld om een webpagina hoog te laten scoren in de organische zoekresultaten van een zoekmachine, op de voor die webpagina relevante trefwoorden, trefwoordcombinatie(s) casu quo zoekterm(en).

Aangezien een vermelding in die organische resultaten gratis is, vormen deze zoekresultaten een interessant alternatief voor zoekmachineadverteren

Google heeft een (beginners) handleiding voor zoekmachineoptimalisatie. In de handleiding staat hoe je best in “Google” kunt komen. Ik maak nog steeds gebruik van deze handleiding voor het optimaliseren van mijn websites. En het werkt nog steeds goed, niet dat al mijn website een pagerank 5 of hoger hebben, maar ze worden gevonden op google. Je moet ook realtisch zijn, niet alle 100 kunnen scoren in de top 10 van de zoemachine resultaten. De handleiding van Google is m.i. het beste documenten om te beginnen in Google.

Samenvatting

 1. SEO basisprincipes. Uitleg wat SEO is.
 2. Gebruik unieke paginatitels. Uitleg en toepassing van <title> en <head> tag. Er wordt uit gelegd hoe je het beste een unieke titel kunt maken.
 3. Maak beschrijvende meta-tag. Uitleg wat je wel en niet moet doen met Mega tags.
 4. Sitestructuur verbeteren. Uitleg hoe je een sitestructuur moet maken en waarom dit belangrijk is.
 5. De URL structuur verbeteren. Waarom Google vriendelijke url’s helpen gevonden worden op internet.
 6. Maak de navigatie overzichtelijk. Het belang van een goede structuur, zodat bezoekers de informatie kunnen vinden waar ze op zoek zijn op jou website. Belang van Sitemaps ed.
 7. Bied hoge kwaliteit inhoud en diensten. Als de inhoud van de site goed is, wordt de website intressant voor de bezoeker. De informatie uit dit hoofdstuk is belangrijk voor een schrijver van webteksten.
 8. Schrijf goede anchor-teksten. Belang van links met doorverwijzingen in andere pagina’s.
 9. Optimaliseer het gebruik van afbeeldingen. Beschrijving van hoe je het best afbeeldingen kunt plaatsen op je website.
 10. Gebruik heading-tags. Gebruik van heading-tags, zoals <h1> t/m <h6>
 11. Maak effectief gebruik van robots.txt. In robots.txt kun je aangeven waar een zoekmachine both moet zoeken (crawling) op jou website.
 12. Promoot uw website op de juiste manier . Wat je wel en niet moet doen om te worden gevonden op Google.
 13. Gebruik Webmasterhulpprogramma’s. Beschrijving wat de gratis webmasterhulprogramma’s doen en waarmee ze een webmaster kunnen helpen.

Als je interresse hebt in deze handeling kun je deze via onderstaande link van onze website download.

Zoekmachine optimalisatie (SEO) van Google voor beginners (in PDF)

 

 

 

GTI Net (Global Trading and Invest Network)

0

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de activiteiten van GTI Net (Global Trading and Invest Network).

Het is GTI Net niet toegestaan om bank- en/of beleggingsdiensten aan te bieden in of vanuit België.

De FSMA raadt dan ook ten zeerste af om in te gaan op aanbiedingen van financiële diensten door GTI Net en om geld te storten op een rekeningnummer dat deze vennootschap opgeeft.

De FSMA wijst er ook op dat de personen die ingaan op de beleggingsvoorstellen van vennootschappen die niet over de vereiste vergunning beschikken, de door hen geïnvesteerde bedragen in de meeste gevallen nooit kunnen recupereren. In die gevallen is er sprake van beleggingsfraude.

GTI Net maakt gebruik van de website www.gti-net.com en van de volgende contactgegevens:

Adres:      HDS Business Centre, 3204 Jumeirah Lakes Towers, PO Box 309071, Dubai

E-mail:     sc.gtinetsupport@gmail.com

Tel.:         +32 (0)473590590

Is Futurenet wel betrouwbaar

41
Is Futurenet een piramidespel
Is Futurenet een piramidespel

Ik kreeg deze vraag toegestuurd of ik ervaring had met Futurenet en of dit wel betrouwbaar is. Mijn eerste gevoel was dat dit niet betrouwbaar is. Je moet jezelf min in meer inkopen en je krijgt betaald over jou activiteiten op internet. Je moet dus 10x per dag op een advertentie klikken. Dit geeft weer associaties met Planb4you, ook hier moet je inkopen en adpacks kopen. De werking lijkt ook op die van Planb4you. In 4 maanden tijd, heb je 20% winst. Dus als je alles opnieuw zou investeren, kom je uit op een rendement 72% per jaar!

FUTURENET is een van de vele op AdPack gebaseerde PONZI-scams die belachelijke resultaten bieden.

Te mooi om waar te zijn

Het is natuurlijk te mooi om waar te zijn. Het is volgens mij een piramide spel of een Ponzi Schema . Nergens wordt er uitleg gegeven waarom het rendement zo verschrikkelijk hoog is. Er wordt geen duidelijke uitleg gegeven hoe men aan de inkomsten komt. Piramidespellen klappen vroeg of laat, met alle gevolgen van dien.

De the usual suspects maken hier reclame over.

https://www.youtube.com/watch?v=vBWBjsrFvnk
https://www.youtube.com/watch?v=Z_rgP6Sj36E
https://www.youtube.com/watch?v=FWv2n0JYEnc

In de reclame boodschap wordt voorgespiegeld dat je een enorm inkomen krijgt als je hieraan deelneemt. Er zijn altijd mensen die dit geloven, in het zogenaamde wondermiddel om je leven fleur te geven en straks alleen maar leuke dingen te doen. Bannersbroker en Bonafa Cube7 gingen hieraan vooraf. Deze hadden ook een goede promotie video. Planb4You deed hierin  vergelijking heel erg amateuristisch aan. De boodschap is hetzelfde 10x klikken is verdienen.

BONAFA/CUBE 7 was ook een piramidespel dat zich presenteerde socialmedia bedrijf. Ook hier werden hoge rendementen beloofd.

Naïeve mensen zijn altijd slachtoffer

Naïeve mensen geloven dit soort verhalen erg snel. Mooie video en daarnaast zijn er ook promotors, die mensen overhalen te investeren om (betalend) lid te worden en zo de kas van de piramide te spekken. Deze vertellen het standaard verhaal, nieuw, kansen, uniek, nu instappen anders mis je de boot. Je ziet op Facebook, de nodige berichten hierover langs komen. Weinig mensen stellen kritische vragen en willen graag lid worden van een team. Dit team werkt samen en heeft een heilig geloof in het product. En als het fout gaat, zijn er de dikke tranen en het verlies van de droom. Daarnaast ontstaan er ook veel familieruzie’s en einde van vriendschappen, omdat mensen enorm veel geld kwijt zijn.

Zoek de verschillen in onderstaande promotie van BONAFA Cube7. De overeenkomst is dat de deelnemers in luxe leven.

Wat deze mensen bindt is dat ze snel geld willen verdienen om een leven te kunnen opbouwen. En ze geloven alles wat ze te horen krijgen over FutureNet, behalve negatieve verhalen. Stel dat ik het fout heb, dan investeer ik alles wat ik heb in FutureNet

Het is volgens mij, niet de vraag of Futurenet klapt, maar de vraag wanneer. Ik zou hier niets in investeren.

Als je geld wilt verdienen op internet tegen zo laag mogelijke kosten bezoek dan hoe moet je geld verdienen op internet.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Betekenis: Get paid to

0
De afkorting GPT staat voor get paid to, een aantal mogelijkheden die het internet biedt om geld te verdienen. Een GPT, ook wel betiteld als online spaarprogramma, is een website waar de leden de mogelijkheid krijgen om geld te verdienen. Meestal bestaat dit vooral uit het lezen van reclame-e-mails, het invullen van enquêtes en het werven van nieuwe leden.
De afkorting GPT staat voor get paid to, een aantal mogelijkheden die het internet biedt om geld te verdienen. Een GPT, ook wel betiteld als online spaarprogramma, is een website waar de leden de mogelijkheid krijgen om geld te verdienen. Meestal bestaat dit vooral uit het lezen van reclame-e-mails, het invullen van enquêtes en het werven van nieuwe leden.

De afkorting GPT staat voor get paid to, een aantal mogelijkheden die het internet biedt om geld te verdienen. Een GPT, ook wel betiteld als online spaarprogramma, is een website waar de leden de mogelijkheid krijgen om geld te verdienen. Meestal bestaat dit vooral uit het lezen van reclame-e-mails, het invullen van enquêtes en het werven van nieuwe leden.

GPT via E-mail

De mailtjes van deze spaarprogramma’s zijn afkomstig van bedrijven die hun producten willen verkopen of meer naamsbekendheid willen. Hiervoor schakelen ze een affiliatie bedrijf in. hier bij zijn veel sites aan gesloten zo als GPT bedrijven deze GPT bedrijven beschikken over een enorme database met e-mailadressen waardoor een bedrijf een heel grote groep mensen kan bereiken. Voor het versturen van deze mailtjes krijgen de GPT-websites geld van de affiliatie bedrijven indien ze daar ook iets kopen of deelnemen. Hiermee betalen ze hun leden weer en houden ze er zelf ook nog wat aan over. Omdat ze vergoedingen blijven geven voor het lezen van mailtjes hebben steeds meer mensen daar wel wat tijd voor over en wordt hun database met e-mailadressen ook steeds groter. Ze kunnen dus meer mensen mailen en dus ook meer geld vragen van een adverterend bedrijf.

GPT-websites

De zogenaamde GPT-websites hadden ‘vroeger’ (lees: een jaar of tien geleden) alleen de mogelijkheid om geld te verdienen met e-mailtjes lezen, enquêtes en websites bezoeken. Tegenwoordig bieden zij nog veel meer mogelijkheden, bijvoorbeeld door spelletjes te spelen, producten uit te proberen en zelfs het bestellen van producten. De laatste jaren zijn spaarprogramma’s als paddestoelen uit de lucht geschoten. Hierdoor kan men er niet zomaar van uitgaan dat elk spaarprogramma betrouwbaar is.

Adverteerders

Een misverstand die er tijden in deze branche rond zwerft is dat de eigenaren per klik (CPC) betaald krijgen. Spaarprogramma’s ontvangen echter alleen vergoedingen van adverteerders indien leden meedoen aan acties zoals een CPL (commissie per lead door enquêtes in te vullen of aan te melden bij een website voor een nieuwsbrief bijvoorbeeld) of een CPS (commissie per sale door dus te kopen bij adverteerders). Het bestel- en deelnamegedrag van de leden heeft dus invloed op de spaarprogramma.

Inschrijving KvK

Een goede GPT is ingeschreven bij de kamer van koophandel en belastingdienst. Veel hobby eigenaren die niet zijn ingeschreven stoppen er mee wanneer het hun uit komt en bij een KvK in geschreven bedrijf is dat stukken lastiger aan gezien deze altijd terug te vinden zijn tot een aantal jaren na uitschrijving. hier kan je altijd bij de site beheerder om het kvk nummer vragen en dit via de site van de kvk dit te controleren .

Vergoedingen

In Nederland is het bijna standaard dat de vergoedingen voor een mail rond de cent per klik liggen en per bank worden uitbetaald. Lagere vergoedingen zijn overgewaaid uit Amerika waar het verloop zeer groot is en waar vaak wordt uitbetaald via paypal. Bijna dagelijks gaan daar sites offline en komen er nieuwe bij.

Meest recente berichten

Het Futurenet virus

Het futurenet zombie virus woekert nog voort op het internet. Je ziet bijna alleen positieve verhalen en rond de kerst, nieuwjaar en verjaardagen wordt...